Trang tin tức điện thoại online

Đăng tin miễn phí
CallingPLUS
3:44 chiều bởi oanhoanh

Cuối cùng, chiếc smartphone nổi bật của LG mang tên LG G6 cũng đã được cập nhật CallingPLUS từ Sprint. Điều này giúp người dùng có thể kết nối mạng tốt hơn. Chiếc điện thoại G6 của LG gần đây đã nhận được một cập nhật nhỏ nhưng quan trọng...

Sprint đưa ra hỗ trợ CallingPLUS cho LG G6 cùng nhiều cải tiến
Tháng Mười 11, 2017 oanhoanh